AVOT-hanke
Materiaalipankki

Materiaalipankki

AVOT-hankkeen aikana piloteissa tehtiin avoimen korkeakouluopetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi erilaista materiaalia. Pilottien hyväksi kokemat materiaalit ovat tässä kansiossa hyödynnettävänäsi.

Materiaalit ovat Creative Common -lisenssin alaisia. Työkirjaa ja materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää sekä muokata vain, jos työkirjan alkuperä mainitaan (AVOT-hanke, http://avothanke.fi/).

AVOT-hanketta koskevia julkaisuja ovat:

  1. Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä. 2018. M. Karjalainen, M. Korva, T. Pintilä & K. Sahlman (toim.). Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248.
  2. Aittola, H., Siekkinen, T. & Välimaa, J. 2018. Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi. Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.
  3. Verkkosivusto, jossa esitellään toimintamalli ja pilottien kokeilut.
  4. Toimintamallin tiivistelmä, työkirja (pdf)

Ladattavat materiaalit

Biotalousasiantuntijan osaamissalkun

Tiedosto: biotalousasiantuntijan-osaamissalkun-toimintaperiaatteet_final.pdf / Lataa

Dokumentti on tiivistetty kuvaus Biotalousasiantuntijan osaamissalkun toimintaperiaatteista: mm. toimijat, opintojaksotietokanta ja sen päivittäminen, markkinointi, opintoihin ilmoittautuminen.

IT-pilotin-vaiheet

Tiedosto: it-pilotin-vaiheet.docx / Lataa

Markkinointiportfolio

Tiedosto: markkinointiportfolio_final.docx / Lataa

Sopimuspohja

Tiedosto: avot-yhteistyosopimus-esimerkki_tyokirjaan.pdf / Lataa

Sote-pilotissa laadittiin yleinen yhteistyösopimuspohja. Sopimuspohjaa voi hyödyntää avointen korkeakoulujen yhteistyössä.