AVOT-hanke
Vinkkejä työkirjan täyttämiseen

Vinkkejä työkirjan täyttämiseen

Työkirja on tehty AVOT-hankkeessa kaikkien avointen korkeakoulujen käyttöön. Työkirja on tiivistetty kuvaus toimintamallista ja se on laadittu avoimen korkeakoulutuksen toimijoiden tueksi osaamiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työkirjaan on nostettu kuhunkin mallin seitsemään vaiheeseen liittyvät keskeiset kysymykset, jotka auttavat osaamiskokonaisuuksien yhteissuunnittelussa eteenpäin.

Työkirjan tausta-ajatuksena on, että useammat korkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat osaamiskokonaisuuksia yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Työkirjaa voi täyttää sähköisesti ja valittavananne on kaksi erilaista versiota, Word- ja PDF-pohjat:

Word

  • Pohja kannattaa viedä yhteiseen verkkokansioon (esim. OneDrive) ja jakaa yhteistyökumppaneille
  • Kysymyksiä voi työstää samanaikaisesti eri työasemilta samaan pohjaan

PDF

  • Pohja kannattaa viedä esim. OneDrive-kansioon ja jakaa yhteistyökumppaneille
  • Pohjaa ei voi täyttää useampi samanaikaisesti, joten kannattaa keskustella vaiheista yhteistyökumppaneiden kanssa esim. verkkokokouksessa ja sopia sihteeri, joka kirjaa suunnitelman pohjaan.
  • Vaihtoehtoisesti yhteistyökumppanit voivat täyttää pohjaa vuorollaan ja tallentaa uudella nimellä.

Toimintamalli ja työkirja etenevät numerojärjestyksessä, mutta eri vaiheet limittyvät toisiinsa. Työstämisessä saattaa olla tarve palata aiempiin vaiheisiin ja käydä vuoropuhelua eri vaiheiden välillä. Käytössäsi ovat myös pilottien hyväksi kokemat työvälineet materiaalipankissa.

Työkirjan on helposti myös printattavissa.

Antoisaa työskentelyä!